Danegeld Vergisi Kimlerden Alınır

İngiltere’de Anglosakson yöne­timi sırasında Dan istilacıları parayla elde etmek için II. Ethelred döneminde (978- 1013, 1014-16) konan vergi. Terim aynı zamanda Anglonorman krallarının topladığı mükerrer vergiler (geld) için de kullanılır. Norman İstilası’ndan önce tutulan kayıtlar­da Danegeld sözcüğüne rastlanmaz; bu dönemde genellikle Eski İngilizce gafol (İngilizce gavel: “haraç”) terimi kullanıl­mıştır.

Danların 9. yüzyılda da parayla elde edildiği görülmekle birlikte, Danegeld söz­cüğü çoğunlukla 991’den aralıklarla 1016’ya değin yapılan ödemeler için kullanılırdı. 1012-51 arasında, paralı Dan askerlerinin maaşlarını ödemek için toplanan heregeld adlı yıllık vergiden de farklıdır. Anglonor­man ve Angevin hükümdarları 1162’ye değin geld toplamayı sürdürmüşlerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir