Dandong Nerede Nasıl Gidilir

Dandong, Wade-Giles yazımında tan tung, eskiden (1965’e değin) andong, Çin’ de, Liaoning yönetim bölgesinin (sheng) güneydoğusunda kent. Yöre düzeyinde bir belediye (shi) olarak Liaoning’in Kore De­mokratik Halk Cumhuriyeti sınırı boyunca uzanan illerini de (xian) kapsar. Yalu Irmağı ağzından 35 km içerdedir.

Tang hanedanı (618-907) 7. yüzyılın ortala­rında Liaoning’in güneyinde Andong adıyla bir protektora kurdu. İ6. yüzyılın sonların­da Ming hanedanı (1368-1644), bugünkü kentin 4 km kuzeydoğusunda bulunan ve günümüzde Jiuliancheng olarak bilinen yer­de Zhenjiangboa Kalesi’ni inşa ettirdi. Bu kale Ming hanedanının son döneminde ve Qing (Mançu) hanedanının (1644-1911/12) ilk yıllarında önemli bir stratejik konum­daydı. 19. yüzyılın ortalarına değin seyrek bir nüfusun yaşadığı çevredeki topraklar, 1862-74 arasında yerleşime açıldıktan sonra, çoğunluğu Shandong yönetim bölgesinden gelen göçmenlerle doldu. 1876’da düzenli bir yönetimin kurulmasıyla il merkezi yapı­lan kent, zamanla gelişerek Changbai Dağ­ları (shan) bölgesinin dışa açılan doğal kapısı ve Kore ile Mançurya (bugün Kuzey­doğu) arasında bir ticaret merkezi oldu. Tarım ürünlerinin, özellikle de çevre yöre­lerden gelen soya fasulyesinin toplandığı bir yer olmanın yanı sıra özellikle kereste ihracatı yapan bir liman olarak önem ka­zandı. Bu dönemde Tianjin, Şanghay ve Shandong yönetim bölgesiyle kıyı ticareti yapan büyük bir çunke filosu vardı. 1907’de antlaşma gereği yabancı ülkelerle ticaret yapan bir liman olarak dışa açıldı.

  1. yüzyıl başlarında Shenyang’a (Muk- den) bağlanmasını sağlayan demiryolunun yapımıyla önemi daha da arttı. Rus-Japon Savaşı (1904-05) sırasında Japon ordusunun inşa ettiği demiryolunun denetimi, Port- smouth Antlaşması (1905) uyarınca Japon­lara verildi; böylece Mançurya mallarının önemli bir çıkış kapısı oldu. Bununla birlik­te denizden 35 km içerde, yatağı hızla dolan bir ırmak üzerinde yer alan doğal limanı yeterli olmaktan uzaktı. Japon istilası sıra­sında (1931-45) Yalu’nun ağzındaki Dong- gou’da yapımına başlanan modern açık deniz limanı tamamlanamadı. 1933’te sana­yi kalkınmasında önde gelen merkezlerden biri olarak seçilen kentte dokuma sanayisi büyük bir gelişme gösterdi; ayrıca kereste işlemeciliği ve kâğıt hamuru tesisleri kuruldu.

1949’dan sonra da gelişmesini sürdüren kent sanayisi son derece çeşitlenmiştir. Günümüzde dokuma sanayisi pamuklu ve ipekli dokumacılık ile ipek ve sentetik iplik yapımını da kapsamaktadır. Öteki önemli sanayi ürünleri kâğıt ve kâğıt hamuru, ilaç, sanayi amaçlı kimyasal maddeler ve kau­çuktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir