Danaburnu Böceği Zehirli Midir?

danaburnu, Orthoptera (düzkanatlılar) ta­kımının Gryllotalpidae familyasını oluşturan 65 kadar böcek türünün ortak adı. Bazı uzmanlar bu böcekleri Gryllidae familyası içinde sınıflandırırlar. Danaburnu, kazmaya uyarlanmış ön ayaklarıyla gevşek ve nemli topraklarda açtığı yeraltı yuvalarında yaşa­yan kazıcı bir böcektir. Daha çok solucan­larla ve böcek larvalarıyla beslenmesine karşın toprağın altında galeriler kazarken önüne çıkan bitki köklerini kestiği için, özellikle fidanlıklara, sebze ve meyve bah­çelerine büyük zararlar verir. Bu özelliği nedeniyle Türkiye’nin bazı yörelerinde bos- tankesen, keseğen ya da buzağıdişi olarak da anılır.

Danaburnunun silindir biçimindeki gövde­si kadife gibi çok ince tüylerle kaplı, kanatları kısa, kuyruk duyargalan uzundur; hafifçe öne eğik duran başı uca doğru sivrilir. Yuvalarından yalnızca geceleri, en çok da üreme döneminde dışarı çıkarlar. Takımın öbür üyeleri gibi uzun bir yumurta borusu olmayan dişi böcek yumurtalarını toprağın 10-20 cm altındaki odacıklara bıra­kır; bazen, yumurtadan çıkan yavruların yemesi için bu odacıklara bitki parçalan da yığar. Türkiye’de de bulunan Gryllotalpa gryllotalpa türü, böceklerde pek görülme­yen bir davranışla, yumurtaları ve yavrulan korumak üzere yuvayı bekler. Erkek dana­burnu, sürekli yinelenen boğuk bir sesle öter

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir