Damarlı Bitkiler Nelerdir Örnekler

damarlı bitkiler (Tracheophyta), iletim- doku yani damar sistemine sahip 260 bin kadar bitki türünü kapsayan bölüm ya da filum. Bugün yeryüzündeki bitki örtüsünün önemli bir bölümünü damarlı bitkiler oluş¬turur.
Birbirinden çok farklı bitkiler içeren bu bölüm dört altbölüme (ya da sınıf) ayrılır: Yaprakları ve kökleri olmayan, eğrelti ben¬zeri ilkel bitkilerin oluşturduğu Psilopsida-, tüysü yaprakları olan ve daha çok atkuyruk- ları adıyla bilinen Sphenopsida; yüzeyi kap¬layarak büyüyen ve kibritotları adı verilen küçük bitkilerin oluşturduğu Lycopsida ile eğreltileri, açıktohumluları ve kapalı tohum¬luları kapsayan Pteropsida.
İletimdoku sistemi, temel olarak su ve çözünmüş mineralleri ileten odundoku (ksilem) ile daha çok şeker gibi besin maddelerini ileten soymukdokudan (floem) oluşur.
Yeşil alglerden (Chlorophyta) türediği sa¬nılan damarlı bitkilerin en eski fosilleri, Silüriyen Dönem (y. 430-395 milyon yıl önce) kayaçlarında

lerdeki killerin karıştırılmasıyla yapılan se¬ramik. Bilinen en eski örnekleri 1. yüzyılda Roma’da yapılmış ve oradan Çin’e kadar uzanan geniş bir bölgeye yayılmıştır. Da¬marlı seramik elde etmek için çeşitli teknik¬ler vardır. Bunların en çok uygulananları beyaz, kahverengi ve gri damarlı kilden bezeme bantları yapılması, manganez kah- verengisiyle alacalı bağa etkisi sağlanması, çeşitli renklerdeki kil levhaların birbiri üs¬tüne yerleştirildikten sonra ezilerek homo¬jen bir kütle haline getirilmesi (bak. akik damarlı seramik) ve kabın yüzeyine renkli astar sürülmesidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir