Damaraland Nerede Kısaca

Damaraland, Namibia’da tarihsel bölge. Bugün Namibia’da bir yönetim birimidir. Damaraland adı önceleri, Bergdamalardan (Damaralar) çok Herero ve Koisan (Hotan­to) halklarının yaşadığı Namibia’nın ortaku- zey kesimindeki topraklar için kullanılmış­tır. Avrupalıların ilk kez 1791’de karşılaştığı Bergdamalar bu tarihte Herero ve Koisan halklannca ezilmiş ve yerlerinden edilmişti. Tarihi Damaraland’ı içine alan topraklar, merkezi Windhoek olmak üzere batıda Namib Çölünden doğudaki Kalahari Çölü­ne ve kuzeyde Ovamboland’dan güneydeki Büyük Namaqualand’a kadar uzanır.

Otlaklarla kaplı olan ve yılda 330-500 mm yağmur alan bu topraklar, yerli halkın etkinlikleri arasında bulunan göçebe avcılı­ğa ve çoban yaşamına uygun olduğu kadar 20. yüzyılın başlarından bu yana yerli halkı yerinden ederek sürülerine el koyan Avru­palıların sığır besiciliği için de elverişlidir.

Odendaal Komisyonu (1962-63), Güney Afrika’daki apartheid(*) yurtluklarına (ban- tuştan) benzeyen bir Bergdama yurtluğunun kurulmasını ve bunun var olan dört Bergda­ma yerleştirme alanından, Avrupalılara ait belirli bölgelerden ve çeşitli devlet toprakla­rından oluşmasını önerdi. Kurulan bu yurt­luk Namibia içindeki yönetim birimlerinden biri oldu. 46.560 km2‘lik bir alanı kaplayan Damaraland batıdan Swakopmund, doğu­dan Outjo, Otjivvarongo ve Omaruru, gü­neydoğudan da Karibib yönetim birimleriy­le çevrilidir. Kuzeyinde Kaokoland yerli yerleştirme bölgesi yer alır. 1978’de yapılan bir tahmine göre iş bulma olanaklarının azlığı yüzünden Bergdamaların yalnızca yüzde 25’i bu yurtlukta yaşamaktadır. Da- maraland’ın merkezi Khorixas’tır (eskiden Welwitschia). Nüfus (1978 tah.) Bergdama Damaraland, 20.000.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir