Damar Sertliği Nedenleri Tedavisi

damar sertliği, arteriyoskleroz olarak da bilinir, atardamarların, özellikle yağlan­ma ve kireçlenme nedeniyle esnekliğini yitirerek sertleşmesiyle sonuçlanan damar hastalığı. Damar sertliğinin başlıca üç tipi vardır: Atardamarın iç katmanında (iç göm­lek) aterom denen yağ çökeltilerinin oluştu­ğu ateroskleroz; atardamarın orta katma­nında ya da gömleğinde kalsiyum çökeltile­rinin oluştuğu Mönckeberg damar sertliği ve küçük atardamarları (arteriyol) etkileyen arteriyol sertliği. Aterosklerozda, atarda­marın iç katmanında yağ çökeltilerinin bi­rikmesi, bu katmanda nedbe dokusunun oluşmasına ve kireçlenmeye yol açabilir. Gittikçe kalınlaşarak damarın iç boşluğunu daraltan yağ birikintileri kanın akışını en­gellerken, kireçlenme de damarın esnekliği­ni azaltarak kan basıncının artmasına neden olabilir.

Kalp kasına oksijenle yüklenmiş temiz kanı taşıyan koroner atardamarların sertleş­mesi, kalbin yeterince oksijen almasını engelleyerek, kalp kasının bir bölümünde doku ölümüne (miyokard enfarktüsü) yol açabilir. Gözün ağtabakasındaki küçük atardamarların sertleşmesinde görüntü bu- lanıklaşır; eğer kan basıncı düşürülmezse sonuçta ağtabaka ve görme siniri atrofiye uğrayabilir. Beyin atardamarlarının sertleşmesi, beyne giden kan miktarının azalmasına yol açarak, inme denen ani bilinç kaybı ve felçle sonuçlanabilir. Bacak atardamarlarının sertleşmesi ise, gene kan akımının engellen­mesine bağlı olarak zaman zaman topalla­maya ve bacaklarda, iltihap odaklarının oluşmasını kolaylaştıran yaraların açılması­na yol açabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir