Dalton Yasası Nedir Özellikleri Kısaca

Dalton yasası, bir gaz karışımının toplam basıncının, karışım içindeki gazların kısmi basınçlarının toplamına eşit olduğunu belir­ten fiziksel kimya kuralı. Kısmi basınç, karışımı oluşturan gazlardan her birinin, karışımın bulunduğu hacmi tek başına ve aynı sıcaklıkta doldurması durumunda uy­gulayacağı basınçtır.

1801’de İngiliz kimyacı John Dalton tara­fından deneysel yoldan geliştirilen yasa, birleşimi oluşturan gazların ideal gaz davra­nışı göstermeleri koşuluyla ve birbirleri arasında herhangi bir etkileşime girmedikle­ri varsayılarak, gazların kinetik kuramından kaynaklanır. Dalton yasası, yeterince düşük basınçlarda ve yüksek sıcaklıklarda bulunan ideal gazlar için, yaklaşık olarak geçerlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir