Dalga İzi Nasıl Bulunur

dalga izi, sığ deniz, göl ya da ırmak kökenli yüzey şekli. Birbirini izleyen dalgalar biçi­minde, bakışımlı yamaçlardan, keskin tepe­lerden ve yuvarlak çukurluklardan oluşur. Dalga izleri, kumlu tabanda salınım dalgala­rı tarafından oluşturulur; salınım dalgaların­da yalnızca dalganın biçimi hızla ilerler, ama hemen hemen kapalı düşey yörüngeler­de hareket eden asıl su parçacıklarının karaya doğru taşınması çok yavaş gerçekle­şir. Yüzeydeki bu yörüngesel hareket, aşa­ğıya doğru gittikçe azalan bir kuvvetle iletilir; ama eğer su derinliği dalgaboyunun yarısından daha az ise, su hareketi tabana yakın bölümlerde de etkili olur. Bununla birlikte, tabanın sıkıştırmasıyla en alttaki yörüngeler hemen hemen yassı elipsler biçimini alır ve taban suyu ritmik olarak ileri geri hareket eder. Eğer, bu yatay hareketin hızı, yatağı oluşturan taneleri hareket ettirebilecek düzeye ulaşırsa, dalga izleri oluşmaya başlar. Tabanda bulunan herhangi bir çıkıntı, her iki yanda karşılıklı burgaçlann oluşmasına yol açar ve böylece yamaçlan bakışımlı keskin bir sırt ortaya çıkar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir