Dalga Çözümleyicisi Nedir Ne İşe Yarar

dalga çözümleyicisi, harmonîk çözümle­yici ya da tayf çözümleyicisi olarak da bilinir, periyodik olarak yinelenen bir fonk­siyonun sinüzoidal bileşkelerinin bağıl gen­liklerini ölçmekte kullanılan matematiksel alet. Aletten özellikle, ses dalgaları, alter­natif elektrik akımları, gelgit olayları, me­kanik hareketler ve Güneş lekeleri gibi fiziksel olguların incelenmesinde yararlanı­lır. Birçok karmaşık problem, periyodik fonksiyonların bileşkelerine ayrılması yön­temiyle çözülebilir.

Dalga çözümleyicisinin temelinde yatan matematiksel ilke Fourier serileridir. Dalga çözümlemeye yönelik ilk alet, 1876’da İngi­liz matematikçi ve fizikçi Wilİiam Thomson (sonradan Lord Kelvin) tarafından geliştiril­di. Gelgit hareketlerinin dalga çözümleme­sinde kullanılan bu alet, 11 takım mekanik integral alma aygıtından oluşuyor ve aygıt­lardan her biri, çözümlenecek bir dalga için kullanılıyordu (bak. integral alma aygıtı). 1898’de ABD’li fizikçiler A. A. Michelson ve Samuel W. Stratton, 80 kadar katsayı içeren fonksiyonlann integral hesabını ya­pabilen daha karmaşık bir aygıtın tasarımım gerçekleştirdiler. 20. yüzyılda dalga çözüm­leyicileri ve bireştiricileri (sintesayzer) artık tümüyle mekanik olmaktan çıkmış ve elek- tromekanik aletler durumuna gelmiştir.

Bazı modern elektronik tayf çözümleyici­leri ve birleştiricileri, elde ettikleri sonuçları bir katot ışınlı lambanın ekranına yansı­tırlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir