Dalaman Ovası Özellikleri Nelerdir Kısaca

Dalaman Ovası hakkında bilgi

Dalaman Ovası, Akdeniz Bölgesi’nin en batısında yer alan kıyı ovası. Aynı adı taşıyan akarsuyun taşıdığı alüvyonların yı­ğılmasıyla Dalaman Çayının ovaya açıldı­ğı Ortaca yakınlarından Akdeniz kıyısına kadar ovanın uzunluğu 16 km, genişliğiyse 12 km’dir. Genel görünümü paralelkenar biçimindedir.

Dalaman Ovasını üç taraftan çeviren küt­leler, büyük kırık (fay) çizgileriyle sınırlanarak bugünkü biçimlerini almış­lardır. Ova dolgusunun genel eğimi ku- zey-güney doğrultusunda binde l’dir. Bu eğimli dolgu, Dalaman Çayının farklı dö­nemlerde farklı yataklarda akması sonucun­da oluşmuş birikinti yelpazelerinin birbirle­rine eklenmesiyle ortaya çıkmıştır. Dala­man Çayı, batıya doğru aktığı sıralarda doğal bir liman durumunda bulunan koyun ağzını doldurarak Köyceğiz Gölünün oluş­masına yol açmış, sonra yeni yatağına çekilmiştir.

Dalaman Ovası verimli ovalardandır. Ku­rulan bir akaçlama şebekesiyle sulanan ovada başta pamuk olmak üzere turunçgil­ler ve sebze gibi çeşitli bitkisel ürünler yetiştirilmektedir. Ovadaki en büyük yer­leşmeler Dalaman ve 1987’de ilçe merkezi durumuna getirilen Ortaca’dır.

Dalaman Ovasında bulunan üç önemli kuruluş yörenin ve Türkiye’nin ekonomik yaşamında önemli yer tutar. Bunlardan biri Mısır hıdivlerinden Abbas Hilmi Pa- şa’nın geniş arazisi üzerinde kurulu olan Dalaman Tarım İşletmesi, öbürü Dalaman Kâğıt Fabrikası’dır. Bu fabrikada Toroslar’ dan kesilip Dalaman Çayına atılarak akın­tıyla getirilen tomruklar işlenir. Üçüncü önemli kuruluş 1982 yazında işletmeye açıl­mış olan Dalaman Havaalam’dır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir