Dalaman Gezilecek Yerler Kısaca

Dalaman, Akdeniz Bölgesi’nde Muğla ili­ne bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Dalaman ilçesi kuzeyde Köyceğiz ilçesi, kuzeydoğuda Denizli ili, doğuda Fethiye ilçesi, güneyde Akdeniz, batıda da Ortaca ilçesiyle çevrili­dir.

Doğu ve kuzey kesimleri dağlık, güney­batı kesimiyse ovalıktır. İlçe topraklarının büyük bölümünü Boncuk Dağı engebelen- dirir. Güneybatıya doğru uzanan bu dağın batı ucundaki Çal Dağının yükseltisi 2.184 m’dir. Fethiye Körfezinin(*) Göcek Koyun­dan başlayarak kuzeybatı ve batı kıyıları ilçe sınırları içindedir. Kıyıdan başlayarak ilçe topraklarının büyük bölümü iğneyap- raklı ağaçlardan oluşan gür bir orman örtü­süyle kaplıdır. Yer yer günlük (sığla) or­manlarına da rastlanır, ilçe topraklarının sularını Dalaman Çayı toplar. Dalaman

Ovası, Muğla ilinin de en verimli ve zengin tarım a’anıdır. 1950’lerde başlayan, daha sonra da sürdürülen akaçlama ve sulama çalışmaları sonucunda ova, 1970’lerde bü­yük bir bitkisel üretim gücüne erişmiştir. Bitkisel üretim bütünüyle ticari niteliktedir. Dalaman Çayının ağzına 10 km uzaklıkta, Fethiye-Köyceğiz yolu üzerinde yer alan Dalaman Tarım İşletmesi’nin bitkisel üreti­min gelişmesinde önemli etkisi olmuştur. Burada, ilçedeki yarı açık cezaevinde,bulu­nan hükümlüler de çalıştırılmaktadır. İlçede hızar atölyeleri vardır; başta günlük yağı olmak üzere çeşitli orman ürünleri elde edilir.

Dalaman, asıl gelişmesini kâğıt fabrikası­nın ve havalanının açılmasına borçludur. Kâğıt sanayisi için gerekli olan hammadde ve su kaynaklan bakımından son derece elverişli olan yörede SEKA’mn 1971’de kurduğu kâğıt fabrikası, Dalaman’m gelişi­mini etkileyen ilk önemli adım olmuştur. 1,6 milyon m2 bir alanda kurulan fabrikada sülfat selülozu, viskoz selülozu, yazı-bası kâğıdı, çeşitli karton türleri ve kuşe kâğıt üretilmektedir. Dalaman’ın özellikle dağ köylerinden büyük ölçüde göç almasına yol açan fabrikanın yarattığı iş olanaklarından Muğla ili imalat sanayisinde çalışanların dörtte üçü yararlanmaktadır.

1982’de işletmeye açılan Dalaman Hava­alanı ise, Muğla ili ile Dalaman’ın durumunu ve işlevini değiştiren ikinci önemli etken olmuştur. Havaalanına THY ve öbür hava­yolu şirketleri tarafından tarifeli ve çeşitli çarter seferleri düzenlenir. Bir bölümünü yabancı turistlerin oluşturduğu yolcular bu­radan, başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça olmak üzere, yöredeki turistik mer­kezlere gitmektedir. Muğla ilinin dış turiz­me açılmasında ve Dalaman’ın ilçe yapılma­sında önemli bir yer tutan havaalanına, 1985’te 82 bin yolcu iniş yapmıştır. Kent, il merkezi Muğla’ya yaklaşık 90 km uzaklık­tadır.

Dalaman Belediyesi 1967’de kurulmuştur. Nüfus (1990) ilçe, 26.408; kent, 15.025. –

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir