Dalaman Çayı Nerede Özellikleri Nelerdir

Dalaman Çayı sporları nelerdir

Dalaman Çayı, Akdeniz Bölgesi’nin batı sınırı yakınında Akdeniz’e dökülen akarsu. Gölhisar’ın güneyinde Yeşilgöl Dağının kü- zey yamaçlarından çıkar. 229 km uzunlu­ğundaki Dalaman Çayı, başlangıç kesimin­de Horzum Çayı olarak bilinir. Önce kuze­ye, daha sonra kuzeybatıya yönelerek Göl- hisar Ovasından geçer; bu kesimde de Kelekçi Çayı adıyla anılır. Ardından Acıpa­yam Övasının güneyinde büyük bir dirsek yaparak güneybatıya yönelir. Buraya kadar olan kesiminde az eğimli bir yayla suyu görünümü taşır, Acıpayam Ovasından son­raki orta kesiminde ise zaman zaman geniş­liği 2,5 m’ye kadar inen dar ve derin vadiler içinden geçer ve çağlayanlar yaparak büyük bir hızla akar. Yöre halkı bu vadilere kapız adını verir.

İki tarafındaki dağlardan kay­naklanan Hüsniye, Gürlek suları ile Göİc- çay, Örençay, Cehennem Deresi gibi küçük akarsuları aldıktan sonra, Örentepe ile Bul- gurlutepe arasından Dalaman Ovasına gi­rer. Burada bir ova ırmağı biçiminde yavaş akarak doğudaki Karaburun ile batıdaki Akçaburun arasından Sarısu yöresindeki sığ bataklıkta Akdeniz’e ulaşır. Birçok yeraltı kaynaklarıyla, özellikle Gölhisar yöresinde­ki kalkerli yapı altındaki sularla beslendiği için yaz mevsiminde de suları boldur.

3.500 km2‘lik bir alanın sularını toplayan çayın ortalama debisi 49 m3/sn’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir