Dalak İltihabı Nedir Tedavisi Nasıl Olur

dalak iltihabı, splenit olarak da bilinir, mikroorganizma ve asalakların bulaşması ya da kist oluşması sonucunda dalağın büyüye­rek iltihaplanması. Vücudun çeşitli bölgele­rine yerleşmiş mikroorganizma ve asalaklar, karın boşluğunun sol üst bölümünde yer alan ve kanı geçici bir süre için depolaya­rak, işe yaramayacak kadar yaşlanmış ya da yozlaşmış alyuvarları süzen dalağa kan yo­luyla kolayca bulaşabilir. Zatürreede, dalak hafifçe büyür ve yumuşar; dokusu pelte kıvamında, kesit yüzeyi de kırmızı-boz renktedir. Tifoda, organın dokularında da­ha çok kan biriktiği için, dalak büyümesi daha ağır boyutlardadır. Kandaki tek çekir­dekli akyuvarlann aşırı derecede arttığı bulaşıcı mononükleoz hastalığında, dalak normal boyutlarının üç-dört katma ulaşabi­lir. Bu hastalıkta, dalağın tüm dokusunda ve kırmızı özünün kanla dolu kanallannda büyük akyuvar kümeleri oluşur; dalağın dış örtüsü ve içindeki esnek lifli kirişler gerile­rek esnekliğini ve sağlamlığını yitirir. Bu hastalıklardan başka, frengi, cüzam ve ve­rem de dalak iltihabına yol açabilir. Dalakta, apse denen irin dolu keseciklerin oluşması, çok seyrek görülen bir olaydır. Bu durum genellikle üst karın boşluğunda dalak yakınındaki bir bakteri bulaşmasın­dan kaynaklanır. Mide ülseri, atar ve toplar damarlardaki kan pıhtıları ve dalak hema- tomları gibi yan belirtiler de bu enfeksiyon­lara eşlik edebilir. Tedavi, apsenin cerrahi girişimle boşaltılmasına ve antibiyotik kul­lanımına dayanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir