Dalagaların Özellikleri Neler Kısaca

 

dalga bezek, Yunan ve Roma mimarlığın­da stilize edilmiş kıvrımlı örgenin yinelen­mesinden oluşan bezeme. Görünüşü kırılan bir dalgayı andırır. Bir yüzeye kabartma, oyma ya da boyama yoluyla yapılabilen bu bezeme saçaklıkların orta bölümünde, baş­tabanla saçak silmesi arasındaki frizde yer alır.

Bezemenin üstünde bulunduğu silme, dal­ga silmesi diye anılır. Dalga biçimlerinin ya da kıvrımların arasındaki alanlar başka stilize öğelerle bezenebileceği gibi, kırık dalgalar aşağıya bakacak gibi tersine çevri­lerek de kullanılabilir. Dalga bezek Yunan ve Roma, Rönesans ve Rönesans canlandır- macılığı dönemleri yapılarında çok rastla­nan ve Korent’le İon düzenini birleştiren kompozit düzen içinde yaygın biçimde kul­lanılmıştır.

Dalga bezek, çoğu zaman beyaz üstüne siyahla ve kesin bir renk karşıtlığı oluştura­cak biçimde islenerek, zaman zaman mobil­yaların ve başka ev eşyasının bezenmesi için de kullanılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir