Bizans İmparatoru 2. Konstans Kimdir?

Konstans II (KONSTANTÎNOS POGONATÖS) (d. 630, Konstantinopolis [İstanbul] – ö. 15 Eylül 668, Siracusa, Sicilya), 641-668 arasında Bizîans imparatoru. Hükümdarlığı sırasında Bizans’ın güney ve doğu eyaletleri Araplann eline geçmiştir. İmparator III. Herakleios Konstantinos’un oğluydu. Tahta çıktığında 11 yaşında olduğu için ülkeyi Konstantinopolis Senatosu yönetti. Araplar 643’te Mısır’ı ele geçirdiler.

Konstans 655’te, Anadolu kıyısı açıklarında Araplara karşı savaştı, ama savaşta Bizans filosu bozguna uğradı. İmparator, askerlerinden birinin kahramanlığı sayesinde ölümden kurtuldu. 656’da Halife Hz. Osman’ın öldürülmesi üzerine Araplar arasında başlayan iç savaş (fitne), Konstans’a Suriye valisi Muaviye ile bir saldırmazlık antlaşması (659) imzalama olanağı verdi. Konstans’ın iç politikadaki temel amacı, dinsel tartışmaların imparatorluğu bölmesine izin vermeyerek kilisenin birliğini sağlamaktı. 648’de çıkardığı Typos adlı fermanla, Hz. İsa’nın tanrı ve insan doğaları üzerine tartışılmasını yasakladı. Papa I. Martinus Typos’a karşı çıkınca, Doğu ile Batı’dan oluşan birleşik bir Roma İmparatorluğu düşüncesine dayanarak papayı yakalatıp sürgüne gönderdi (653). Ertesi yıl oğlu Konstantinos’u kendisiyle birlikte imparator ilan etti; tahta çıkmasını bu yolla engellediği kardeşi Theodosios’u 660’ta öldürttü.

Kardeş katili olarak halkın nefretini kazandığı için 663’te Konstantinopolis’ten ayrıldı ve Sicilya’da Siracusa’ya yerleşti. Kenti imparatorluk başkenti ve Arap saldırılanna karşı bir savunma üssü yapmayı tasarladığı sırada öldürüldü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir