Biyolojinin Alt Dalları

Her bilim dalının olduğu gibi biyoloji biliminin de alt dalları olmaktadır. Bu yazımızda sizlere biyolojinin alt dalları kısaca açıklayacağız.

  • FİZYOLOJİ: Canlı yapısında bulunan dokuların, organların ya da sistemlerin görevleri üzerinde çalışır.
  • MORFOLOJİ: Canlı vücudunun ve organlarının dış görüntüsü üzerinde çalışma yapan bilim dalıdır.
  • ANATOMİ: Canlı vücudunun iç yapısını, iç organlarını ve sistemlerini yapısal özelliklerini ele alarak inceleyen bilim dalıdır.
  • MOLEKÜLER BİYOLOJİ (Molekül Bilimi): Canlı içindeki hücrenin DNA yapısını, protein sentezini, gen ve enzim gibi hayati önem taşıyan moleküllerin yapılarını ve görevlerini inceleyen bilim dalıdır.
  • HİSTOLOJİ: Canlıların yapısında bulunan doku yapılarını ve dokuların bileşim özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
  • SİTOLOJİ (Hücre Bilimi): Hücrelerin yapısını inceleyen bilim alanıdır.
  • GENETİK (Kalıtım Bilimi): Canlıların kalıtsal özelliklerinin yeni nesillere nasıl aktarıldığını inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.
  • EKOLOJİ: Bu bilim alanı canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceler.
  • TAKSONOMİ (Sınıflandırma Bilimi): Canlıları sınıflara ayıran bilim alanıdır.
  • EMBRİYOLOJİ (Yavru Bilimi): Üreme olayında zigotun oluşma, büyüme ve gelişme aşamalarını inceleyen bilim alanıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir