Antonio Escobar y Mendoza Kimdir Hayatı Eserleri Kısaca

Escobar y Mendoza, Antonio (d. 1589, Valladolid – ö. 4 Temmuz 1669, Valladolid, İspanya), olasıcılığı desteklediği için alaya alınan İspanyol Cizvit vaiz ve ilahiyatçı. Olasıcılık, bir davranışın günah sayılıp sayıl­mayacağının bilinmediği durumlarda (karşıt yolun doğruluk olasılığı daha yüksek görün­se bile) doğru olabilecek herhangi bir yolun izlenebileceğini kabul eder. Kuram, top­lumsal ve kültürel gelişmelerin (örn. banka­cılık) geleneksel ahlak kurallarını zorlaya­rak pek çok vicdan sınamasına yol açtığı 17. yüzyılda önem kazanmıştır.

1597’de Cizvitlere katılan Escobar, önemli bir bilgin ve tanınmış bir vaiz oldu. Olasıcı­lığı desteklediği için ona karşı çıkanların başında Fransız bilim adamı ve din felsefeci­si Biaise Pascal geliyordu. Cizvitlere karşı olan Pascal, Letters Provinciales’de (1656- 57; Taşra Mektupları) alaycı ve öfkeli bir dille Escobar’dan alıntılara yer verdi; ayrıca onu ve dostlarını amaçların araçları haklı çıkardığına inanan ve gevşek ahlak ilkeleri­ni yayan kişiler olarak aşağıladı. Escobar, Molière ve Jean de La Fontaine gibi tanınmış Fransız yazarların da saldırılarına uğradı. Onu savunan bazı araştırmacılar ise, Escobar’ın sözleri bağlamları içinde ele alındığında bu saldırıların temelsiz kalacağı­nı belirtmişlerdir. Escobar’m din, ahlak ve Kitabı Mukaddes’e ilişkin konuları ele aldı­ğı toplu yazıları 32 cilt oluşturmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir