Anglo-Sakson Nedir? Kısaca Bilgi

Eski Sakson dili, eski aşaöi almanca olarak da bilinir, yazıya geçirilmiş en eski Aşağı Almanca. 9. yüzyıldan 12. yüzyıla değin Ren ve Elbe ırmakları ile Kuzey Deniziyle Harz Dağlan arasındaki bölgede yaşayan Sakson kabilelerince konuşulmak­taydı. Eski Sakson dilinin. Eski Frizce ve Eski İngilizceyle ortak olan belirgin bir özelliği, bütün Germen dillerinde görülen titreşimsiz kapantılılan {p, t, k) koruması­dır. Oysa bunlar Yüksek Almancada, yarı kapantılılara (pf, tz, kh) ya da uzun sürtüş­melilere (ff, ss, eh) dönüşmüştür.

Eski Sakson edebiyatının günümüze ula­şan en önemli yapıtları, Hz. Isa’nın yaşamı­nı konu alan, yaklaşık 830’da aliterasyonlu şiir biçiminde yazılmış Heliand ile Kitabı Mukaddes’in Tekvin Kitabı’nın çevirisinden kalan bir parçadır. Ayrıca daha önemsiz bazı başka ürünler de günümüze ulaşmıştır. Çağdaş Aşağı Almanca lehçeleri, Eski Sak­son dilinin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca bak. Almanca.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir