Ahmet Şükrü Esmer Kimdir Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi

Esmer, Ahmet Şükrü (d. 1893, Lefkoşa – ö. 19 Öcak 1982, Ankara), özellikle dış politika yazılarıyla tanınmış Türk siyasal tarihçi ve gazeteci.

İlk ve orta öğrenimini Kıbrıs’ta tamamla­dı. Bir süre babasının çıkardığı Sünuhat gazetesinde çalıştı. İstanbul Darülfünunu’n – da (sonradan İstanbul Üniversitesi) okur­ken kazandığı bursla ABD’ye giderek New York’taki Columbia Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Devletler hukuku ve siyasal tarih dalında doktora yaptı. ABD’de ilk Türkçe gazete olan Sadâ-yı Vatan’ı çıkardı. 1921’de Türkiye’ye döndükten son­ra bir süre Mekteb-i Sultani’de (Galatasa­ray Lisesi) İngilizce dersleri verdi. Aynı zamanda Vakit gazetesinde dış politika yazı­lan yazdı. 1923’te Vatan gazetesinin kurucu­ları arasında yer aldı. Bu gazetenin 1925’te kapatılmasından sonra Milliyet gazetesinde çalıştı. 1930’da Mülkiye Mektebi’nde (son­radan Siyasal Bilgiler Fakültesi) siyasal tarih dersleri vermeye başladı. 1939-46 ara­sında iki dönem İstanbul milletvekiliği yaptı ve Ulus gazetesinde dış politika yazıları yazdı. 1950’de Basın Yayın Genel Müdürlü- ğü’ne atandı. 1951’de Siyasal Bilgiler Fakül­tesinde siyasal tarih profesörü oldu. Bu göreviyle birlikte Ulus, Milliyet ve Barış gazetelerindeki dış politika yazarlığını da sürdürdü. Başlıca yapıtları Avrupa’da Oto­mobil ile 9.000 Kilometre (1934), Siyasi Tarih 1789-1919 (1936), Hindistan’da Gör­düklerimiz (1953) ve Siyasi Tarih 1919- 1939’dur (1953).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir