Ahmet Şükrü Esen Kimdir Kısaca Bilgi

Esen, Ahmet Şükrü (d. 1893, İbradı, Akseki, Antalya – ö. 18 Ekim 1944, Anka­ra), Anadolu’nun çeşitli yörelerinde folklor ve halk edebiyatı derlemeleri yaparak pek çok metni yazıya geçirmiş araştırmacı.

İbradı Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Besni ilçesinde zabıt kâtibi olarak görev aldı. Malatya ve Adana illerinde çalıştıktan son­ra Silifke Bidayet Mahkemesi sorgu yargıç­lığına atandı (1920). Adana, Kahramanma­raş, Kayseri, Yozgat, Artvin, Konya’da savcılık ve yargıçlık görevlerinde bulundu. 1943’te Bilecik’ten milletvekili seçildi.

Esen, görevli olarak bulunduğu yerlerde ağızdan ve yazma kaynaklardan âşık deyiş­lerini, türkü, mani, ağıt, fıkra, tekerleme gibi folklor ürünlerini derledi. Cumhuriyet’ in ilk yıllarında folklor derlemelerinin yay­gınlaşmasında önemli rolü olan Türk Halk- bilgisi Derneği’nin çalışmalarına katıldı (1927). Ünlü Türkmen âşığı Dadaloğlu’nun şiirlerini ilk kez derleyip yayımlayarak ta­nıttı. Mani derlemelerinin önemli bir bölü­mü Mukayeseli ve Neşredilmemiş Maniler (1944; yay. Niyazi Eset) adıyla yayımlandı. Derlediği ağıtlar Anadolu Ağıtları (1982, yay. haz. Pertev Naili Boratav ve Rémy Dor), türküler ise Anadolu Türküleri (1986, yay. haz. Pertev Naili Boratav ve Fuat Özdemir) adıyla kitap haline getirildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir