Adaletin Gerçekleşmesini Engelleyen Unsurlar Nelerdir

Adalet; bir toplumda ya da ortamda insanların eşit hak ve özgürlükleri sağlayan ve eşitsizliğin önüne geçen önemli bir olgudur. Dolayısıyla da bir ortamda ya da toplumda adalet olmadığı zaman orada huzur ve refah düzeyi de düşecektir ve kaos ortamı baş göstermeye başlayacaktır.

Bu bağlamda da adaletin engellenmemesi ve kişilerin adaleti engelleyecek davranışlardan uzak durması önemlidir. Bu yazımızda sizlere adaletin gerçekleşmesini engelleyen unsurlar nelerdir kısaca açıklayacağız.

  • İnsanlara haksız yere iftira atmak,
  • Yalan konuşmak,
  • Bir olayda var olan delilleri yok etmek,
  • Adam kayırmak,
  • Kanun dışı hareketlerde bulunmak,
  • Başkalarının özgürlüklerini gasp ederek çıkarları doğrultusunda hareket etmek,
  • İnsanlara rüşvet vermek,
  • Ahlaki ve manevi değerlere sahip olmamak ve uymamak,
  • Doğru olmayan bir şey için yemin ederek ifade vermek gibi davranışlar adaleti engelleyen unsurlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir