Abraham Isaac Kook Kimdir?

Kook, Abraham Isaac (d. 1865, Greiva, Kurland, Letonya rö. 1 Eylül 1935, Kudüs), Yahudi mistik, Siyonist ve Filistin’deki ilk hahambaşıdır.

Doğu Avrupa’da bir süre hahamlık yaptıktan sonra, 1904’te Yafa hahamı oldu ve. orada yeşiva denen bir üst düzey Yahudi okulu kurdu. I. Dünya Savaşı sırasında gittiği Almanya’da, yabana olduğu için gözaltına alındı, ama İsviçre yoluyla İngiltere’ye kaçmayı başardı. Londra’da Machzike Hadath cemaatinin hahamı oldu. Orada, Filistin’de İngiliz manda yönetimi kurulması yolundaki Milletler Cemiyeti kararının temelini oluşturan Balfour Bildirisi (1917) için destek topladı. Savaştan, sonra, Kudüs’teki Aşkenazi (Almanya ve Polonya kökenli Yahudiler) cemaatinin hahamı oldu (1919). 1921’de Filistin hahambaşı seçildi ve yaşamının sonuna değin bu görevde kaldı.

Savunduğu nedamet felsefesine göre, insanın Tanrı’dan kopuşu nesnel bir gerçeklik değil, yüce bir varlığın insanlarca unutulmasıdır. Bu nedenle, insan ile Tanrı arasında birliği, Tevrat aracılığıyla ulaşılacak nedamet sağlayabilir.

Mistik eğilimleriyle tanınan Kook, Yahudilerin ulusal canlanışını, giderek yükselen sapkın akımlara karşı inana güçlendirmeye yönelik ilahi tasarımın bir parçası olarak görüyordu. Bu düşüncesini, birçoğu ölümünden sonra Orot hakodeş (1963-64, 3 cilt; Kutsallığın Işıklan) adlı kitapta, yer alan çeşitli denemelerinde açıkladı.

Öbür önemli yapıtları İggerot ha Reaya (1962-65; Harfler [Reaya, kendi adındaki harflerle İbranice “.görüntü” sözcüğünün harfleri üzerinde bir sözcük oyunuydu]), Orot (1961; Işıklar), Orot ha-Teşuva (1955), Erets- Hefets (1930; Değerli Toprak), Eder ha- Yekar ve-İkvei ha-ton (1967; Değerli Pelerin ve Sürünün Ayak İzleri), Talmud metinleriyle ilgili yazılarım kapsayan Şabbat haArets (1937) ve Mişpat Kohen’dk (1966).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir